Om oss

Hej och Välkomna till 7-orna!

Vi är två klasser med 62 glada barn och 3 glada mentorer :-)!

Tanken med vår blogg är att kunna dokumentera barnens arbeten samt kunna visa vad vi gör i skolan. Information till hemmen men även att barnen ska få lägga in sina arbeten i form av film, foton och texter. Syftet med det är att stimulera och utveckla den kommunikativa förmågan.

Målet är att barnen ska få möjlighet till att utnyttja den digitala tekniken för sitt lärande.

Syftet är också att entusiasmera barnen, att möta barnen på deras nivå och att få dem att se nyttan med lärande och på det sättet höja deras måluppnående.

Vi vill möta barnen på deras arena och synliggöra meningsfullt lärande.

Följ vårt arbete i bloggen och kommentera gärna!
Hälsningar 7-orna, Henrik, Anna & Niklas

Policy för bloggande i undervisningen på Emanuelskolan